Cookieverklaring & disclaimer


Gebruiksvoorwaarden van de site
Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Gebruik van de site
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Ik streef ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.
Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van dienstverlening legt de Clinicmed gegevens vast. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.
Bescherming van persoonsgegevens
Er is veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.
Er zijn daarbij de volgende garanties:
• Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
• Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
• Er zijn de veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
• De site maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar
de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.
Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
Clinicmed hecht zeer veel waarde aan onze bezoekers en de persoonlijke gegevens en privacy van onze bezoekers. Op 25 mei 2018 is de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens veranderd met de intrede van de Algemene Verordering Gegevensbescherimng(AVG, ookwel GDPR genoemd).

Dit betekent dat jouw privacyrechten van groter belang zijn en dat Clinicmed de plicht heeft jouw rechten te beschermen, jou correct te informeren en je de mogelijkheid moet bieden om van jouw rechten gebruik te maken. Om deze reden is ons Privacy Statement flink aangescherpt. Je kunt het statement hieronder lezen of uitprinten.