Overzicht werkervaring

Medische afdeling van Ministerie van Defensie, overheid van Kemerovo Regio, Rusland.

Tijdens deze periode was L. Stamps werkzaam als longarts en behandelde zij patiënten met longziektes en tuberculose. Bij afwezigheid van de geneesheer-directeur was zij chef van de afdeling met een team bestaande uit 6 artsen, 13 verpleegkundigen met 260 patiënten. Zij nam deel aan regionale congressen voor longartsen in de regio Kemerovo, Siberië .

Pulmonologisch Regionaal Hospitaal van Lugansk Regio, Ukraine

L.Stamps was werkzaam als longarts in het regionale ziekenhuis waar zij werkte met patiënten, die uit verschillende steden en dorpen van de grote regio Lugansk naar het ziekenhuis kwamen voor onderzoek en behandeling. Dagelijks werden door haar ruim 35 patiënten onderzocht en behandeld. Als onderzoeksmethoden gebruikte zij methodes van functionele en laboratorium diagnostiek, natuurgeneeskunde wijzen als arts natuurgeneeskunde. Zij verving collega’s bij functionele diagnostiek: spirometrie, spirografie, elektrocardiografie onderzoek met conclusies en diagnoses. Zij had een diploma van de speciale opleiding van functionele diagnostiek. Na een speciale opleiding voor klinische cardiologie onderzocht en behandelde zij longpatiënten met hartproblemen en gebruikte daarbij ook homeopathische en natuurgeneeskundige producten .

Medische Polykliniek 12 van Lugansk Regio, Ukraine

Werkzaam als natuurgeneeskundig arts en als longarts met longpatiënten. Zij werkte met patiënten afkomstig uit Lugansk en de dorpen in de regio van Lugansk. Haar doel was een correcte diagnostiek van uiteenlopende ziekten, de correcte kuur van behandeling van chronische patiënten. Elke dag behandelde zij ruim 24 patiënten. Hierbij werden de methodes van functionele, radiologische en laboratoriumdiagnostiek gebruikt. Ook werd natuurgeneeskunde therapie toegepast en werden natuurgeneeskundige producten gebruikt.

Medische Polykliniek bedrijf Mashkomplekt, Ukraine

L.Stamps was werkzaam als longarts en werkte met patiënten uit verschillende delen van Lugansk en uit de dorpen van de regio Lugansk. Zij gebruikte in de behandeling ook natuurgeneeskunde en onderzocht en behandelde COPD- en longpatiënten met diverse ziektes uit de psychiatrie, de interne geneeskunde, tevens behandelde zij oudere patiënten. Zij gebruikte ook alle methodes van diagnostiek en behandeling met name ook de Buteyko ademhalingstherapie.

Universiteit Maastricht

Gedurende de erkenning van het artsendiploma door de Universiteit Maastricht werkte zij als assistent-arts bij de huisartspraktijk te Eindhoven, bij een verzekeringmaatschappij, als co-assistent in een groot psychiatrisch ziekenhuis, afdeling opname volwassenen en in een ander groot klinisch ziekenhuis binnen een team van geneeskundigen waarbij aan haar een professionele begeleiding werd aangeboden. Zij gaf consulten en behandelingen aan patiënten en heeft verscheidene presentaties verzorgd, zowel klinische als wetenschappelijke voor collega’s en geneeskundigen.

Zorg Groep

Arts psychiatrie in Zorg Groep met verantwoordelijkheid voor 145 oudere patiënten per dag op de Stabilisatie Unit, afdeling Korsakov, onderzoek, behandeling , medicatie screening, observeren, stabiliseren, RM, separatie, crisis opname, klinische opname.

Zorggroep St. Maarten

Arts in ouderengeneeskunde, Zorggroep St. Maarten met verantwoordelijkheid voor 60 oudere patiënten per dag op de somatische en psychogeriatrische afdeling onderzoek, behandeling, medicatie screening, observeren, stabiliseren, crisis opname, schouwen bij overlijden, familiegesprekken in geval van crisissituaties, enz.

Breburg GGZ ,Tilburg

Arts psychiatrie Breburg GGZ met ambulante zorg en behandeling van patiënten met diverse psychiatrische ziektes, meervoudige somatische problematiek. Zij heeft tijdens klinische diensten regelmatig verricht: onderzoek, behandeling , medicatie screening, observeren , stabiliseren, RM, separatie, crisis opname, klinische opname.

GGD Brabant-Zuidoost

Specialist van Forensische Geneeskunde met ambulante en klinische zorg en behandeling van patiënten met diverse psychiatrische en lichamelijke ziektes, meervoudige  somatische en geestelijke problematiek. Gedurende haar diensten heeft zij regelmatig verricht: onderzoek, behandeling , medicatie screening, observeren, stabiliseren, RM, separatie, crisis opname, klinische opname, chirurgische ingrepen, lijkschouwing.

Clinicmed

Natuurgeneeskundig therapeut, neurotriggerpoint therapeut met ambulante consult en behandeling van patiënten met diverse psychiatrische en lichamelijke ziektes, meervoudige somatische en geestelijke problematiek. Zij verrichtte: onderzoek, diagnostiek, behandeling, medicatie screening, observeren, stabiliseren.

Referenties

Mevr. N.D. Medical Services, Amsterdam: ‘Hiermee verklaar ik, dat mevr. Stamps bij onze trajecten in dienst is geweest in de functie van arts-onderzoeker. Mevr. Stamps heeft haar werkzaamheden naar onze volle tevredenheid verricht en was een zeer gewaardeerd collega.’

Mevr. J.E.H van E., directeur Zorggroep: ‘Wij hebben mevr. Stamps leren kennen als een prettige hardwerkende en leergierige collega. Wij zijn tevens overtuigd van haar kwaliteiten als arts.’

Psychiater A.F., GGZ, ‘Terugkoppelen, meedenken, betrokkenheid en verantwoordelijkheid tonen, dat is zoals ik dr. L. Stamps heb leren kennen.’

Psychiater, Zorg Groep, Dr. D. van G.: ‘Zij heeft haar werkzaamheden naar volle tevredenheid uitgeoefend waarbij ik haar heb leren kennen als een deskundige en gemotiveerde collega.’

Dhr. J.G.M., huisarts: ‘Zeer betrokken en kundige dokter - Goed in patiëntencontacten - Wil alles heel goed doen  perfectionistisch - prettig en lief als collega.’

Dhr. J. V., arts, Verzekeringmaatschappij: ‘Zij heeft haar werkzaamheden naar onze volle tevredenheid verricht en was een zeer gewaardeerd collega.’

E. G., MD, MA, Ph.D, Professor of Experimental Psychiatry, University, Chair of the Board of Directors, International Master of Affective Neuroscience: ‘Ik heb betrokkene gekend in mijn hoedanigheid van coördinator van de coschappen psychiatrie. Als onderdeel van de procedure van de erkenning van haar buitenlandse artsendiploma in Nederland diende zij een examen psychiatrie te doen.
Het praktisch onderdeel van de stage verliep naar voldoening; op het mondeling examen, door mijzelf afgenomen, kreeg zij een (ruim) voldoende beoordeling. Zowel in het informele contact dat ik met haar had, als in de feedback die ik van de praktijk kreeg, kwam zij naar voren als een zeer gemotiveerde collega, aangenaam in het contact. Opvallend was haar motivatie om als arts in Nederland te kunnen functioneren, ook al zou ze hiervoor haar oorspronkelijke specialisme moeten opgeven.’

Gedurende haar loopbaan als arts verrichtte zij regelmatig wetenschappelijke onderzoeken en bestudeerde publicaties en onderzoeken van collega artsen. Zij was co-auteur van wetenschappelijke werken met gepubliceerde artikelen. Zij had een grote ervaring in het werken in groepen van patiënten, ook in omvangrijke werkgroepen. Zij was zeer betrokken bij haar werk en zij respecteert de interesses en belangen van haar collega’s. Verder bestudeerde zij regelmatig de informatie van alle nieuwe methodes van onderzoeken en behandelingen op het gebied van de medische zorg in verschillende tijdschriften en medische vakbladen.

Gedurende haar loopbaan als arts nam zij deel aan:

landelijke congressen in Kemerovo 1986, Kiev 1992, Maastricht 2011, Utrecht 2013, Nijmegen 2015, Den Bosch 2016;
regionale congressen in Luganks 1991, Utrecht-2015, 2016;
internationale congressen in Moscow 1991, Brussel 2016, 2017.